Trung Tâm Chuyển Giao Khcn Và Pt Dược Liệu - Viện Dược Liệu

Trung Tâm Chuyển Giao Khcn Và Pt Dược Liệu - Viện Dược Liệu - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Trung Tâm Chuyển Giao Khcn Và Pt Dược Liệu - Viện Dược Liệu có bán tại nhà thuốc Hapu