The Ibn Sina Pharmaceutical Industry 

The Ibn Sina Pharmaceutical Industry  - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất The Ibn Sina Pharmaceutical Industry  có bán tại nhà thuốc Hapu