Pt. Merck Tbk 

Pt. Merck Tbk  - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Pt. Merck Tbk  có bán tại nhà thuốc Hapu