M/s Alkem Laboratories

M/s Alkem Laboratories - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất M/s Alkem Laboratories có bán tại nhà thuốc Hapu