Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phú Tín

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phú Tín - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phú Tín có bán tại nhà thuốc Hapu