Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Nội - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Nội có bán tại nhà thuốc Hapu