Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gia Nguyễn có bán tại nhà thuốc Hapu