Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 có bán tại nhà thuốc Hapu