Công Ty Cổ Phần Chè Kim Anh

Công Ty Cổ Phần Chè Kim Anh - Tổng hợp các sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất Công Ty Cổ Phần Chè Kim Anh có bán tại nhà thuốc Hapu